Tipoul

Tipoul

تیپول؛ تسریع هوشمند پرداخت پول

سرویس های اختصاصی

تایید و اتمام تراکنش

Author: backstageadmin 84 views
  • تایید و اتمام تراکنش

پس از انجام تراکنش توسط پرداخت کننده، به جهت تایید درستی تراکنش و اتمام فرایند، تراکنش مربوطه به صورت زیر تایید خواهد شد.

کد پیگیری تراکنش دریافتی در مرحله اول تحت عنوان TipoulTraceNumber به صورت زیر به تیپول ارسال خواهد شد .

لازم به ذکر است جهت شناسایی تراکنش، اطلاعات ارسالی که پس از انجام تراکنش (چه موفق چه ناموفق) در کال بک برگردانده میشود، شامل کد پیگیری تراکنش تیپول یا TipoulTraceNumber و شماره فاکتور یا تراکنش FactorNumber که مقدار این فیلد را در مرحله اول خودتان ارسال نموده اید می باشد که از این طریق میتوانید تراکنش را شناسایی و خاتمه دهید.

Send URL: https://Api.tipoul.com/pay/v1/confirm

Type: post/json

:Body

اهمیتنوعنام فیلد
اجباریstringTipoulTraceNumber

پاسخ دریافتی :

مقادیرنوعنام فیلد
کد پاسخIntCode
موفق و ناموفقBoolSuccess
کد پیگیری ۱۴ رقمی تراکنش تیپولstringTipoulTraceNumber
کد رهگیری درخواست تیپولstringTipoulTrackNumber
نتیجه تراکنشstringMessage
OK/NOK/DuplicateEnumStatus

در صورت دریافت پاسخ OK یا کد ۰، یعنی تراکنش با موفقیت انجام شده است.


چنانچه پس از مطالعه کامل مستند کماکان ابهام یا سوال یا نیاز به راهنمایی دارید، میتوانید از بخش آموزش فنی به نمونه کد ها و فیلم های آموزشی نحوه پیاده سازی و استفاده از وب سرویس ها دسترسی داشته باشید و یا با تماس با مرکز تماس تیپول مشکل خود را با پشتیبانان تیپول مطرح نمایید.

برای مشاهده کد های پاسخ و نمونه درخواست و پاسخ دریافتی این مرحله روی دکمه مربوطه کلیک کنید

Leave a Comment