Tipoul

Tipoul

تیپول؛ تسریع هوشمند پرداخت پول

خدمات اختصاصی

tick

هدایت تراکنش و مشتری به ص

هدایت تراکنش و پرداخت کننده به درگاه توکن دریافتی در مرحله قبل به صورت Form

sheet

ارسال درخواست پرداخت و د

درخواست تراکنش و اخذ توکن در این مرحله تمامی اطلاعات مربوط به تراکنش به تیپول

coding

اتصال به وب سرویس درگاه ت

قبل از اینکه وارد مستندات شده و داکیومنت را مطالعه نمایید بهتر است به نکات

شروع استفاده از درگاه

کاربر گرامی شما برای استفاده از درگاه تجاری باید مراحل زیر را به ترتیب از

درگاه

نحوه استفاده از وب سرویس های مربوط به درگاه تجاری تیپول را در این بخش